2017-07-29

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Az Év ESD Koordinátora 2019

Pályázati felhívás

 

 


A pályázat kiírója

A pályázat kiírója a D és Tsa. Bt., 2600 Vác, dr. Csányi László krt. 83. (továbbiakban Kiíró), mint ESD termékek és szolgáltatások magyarországi egyik vezető forgalmazója.

A pályázat témája

Napjainkban az elektronikai iparban kiemelt szerepe van az elektrosztatikus kisülés ellenni védelemnek, vagyis ESD védelemnek, hiszen egyre bonyolultabb és egyre kisebb készülékek készülnek a fogyasztóknak. Ez a két hatás viszont egyre érzékenyebbé teszi a készülékek alkatrészeit az elektrosztatikus feltöltődéssel szemben, különösen a gyártás különféle lépései során. Egy jól kidolgozott és tanúsított ESD védelmi rendszer jelentős versenyelőnyt biztosít a termelő vállalatoknak, hiszen megrendelőik olyan cégekhez viszik termékeik gyártását, ahol gyártandó termékét a lehető legjobb körülmények között készítik el.

Az Év ESD Koordinátora pályázat célja, hogy a magyar elektronikai területen érintett cégek koordinátorai bemutathassák, hogy munkájukkal milyen módon járultak hozzá cégük versenyképességének növeléséhez, ezzel kedvezőbb helyzetbe hozva munkahelyét a jelenlegi kiélezett piaci versenyben.

A pályázó feladata, hogy bemutassa, hogy munkája milyen változásokat ért el, honnan, hova jutatta el cége ESD védelmi szintjét. Tehát a pályázatban nem azt kívánjuk megítélni, hogy egy-egy cégnél mennyire magas szintű ESD védelmi rendszer, hanem azt, hogy a koordinátor munkájával milyen mértékben és milyen módon javított. A pályázat fókuszában a változás és a hozzáadott érték áll, a pályázó személyes kompetenciái mellett.

A pályázó számára irányadóak a zsűri alábbi döntési elvei:

 • a pályázó személyes kompetenciája (képzettség, munkatapasztalat)
 • a pályázó ESD védelemmel kapcsolatos ismeretei
 • szakmai tapasztalata
 • a pályázatban bemutatott projekt/bővítés előtti és utáni állapot, a változás nagysága (kiemelten az IEC 61340-5-1_2016 új ESD szabvány változásainak bevezetését)
 • elért eredmények és azok hatásai (kiemelten a padló, lábbeli, teszt és ruházati ESD védelmi eszközökre)
 • elképzelések a jövőbeni fejlesztésekre (Új szabványok IEC 61340-5-2_2018 és az IEC 61340-5-5_2018 szabványok követelményeinek bevezetésére)

A pályázat egy kategóriában kerül kiírásra. Pályázati anyagban a pályázó bármilyen projektet bemutathat, ami jelentős változást hozott az ESD védelmi szintben.


PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

Résztvevők köre

A pályázat nyilvános, amelyen – természetes személyként –egyénileg lehet részt venni, minden olyan pályázónak, aki ESD koordinátorként vagy ESD területért felelős személyként dolgoznak.

Pályázati határidő

A kiírásnak formailag és tartalmilag megfelelő pályázatokat 2019. március 29-én 23 óra 59 percig elektronikus formában kérjük feltölteni a pályázat honlapján keresztül: www.esdaward.com/jelentkezes .

A határidő után nincs lehetőség pályamunkák beadására. A hiányosan, illetve hibásan kitöltött pályázati adatlapokat, hiányos pályázati dokumentációt a Kiírónak nem áll módjában elfogadni.

Személyi anyag:

 • a jelentkezési lapon a valóságnak megfelelő adatok kitöltése

Pályázati anyag:

 • pályázat címe
 • kitöltött kérdőív
 • hozzájárulási nyilatkozat
 • pályázati prezentáció, max. 30 dia/slide, pdf formátumban
 • legalább egy ajánlás felettes vezetőtől, mentortól vagy egyéb auditortól

A pályázat formai követelményei

A pályázatokat határidőig elektronikus formában kérjük feltölteni a pályázat honlapján keresztül: www.esdaward.com/jelentkezes. A pályázat címét és a kérdőívet jelentkezés adatlapján kell kitölteni, a prezentációt és az ajánlás(oka)t pdf formátumban külön fájlként kell csatolni a jelentkezés során.


A PÁLYÁZAT ÉS AZ ÉRTÉKELÉS MENETE

A pályázati anyagokat a Kiíró által felkért neves szakértőkből és a Kiíró szakmai vezetőiből álló zsűri értékeli.

Jelentkezési határidő: 2019. március 29. 23:59 perc

A részvétel feltétele a regisztráció, melynek határideje megegyezik a pályázati anyag feltöltésének határidejével: 2019. március 29. 23:59 perc. A beérkezett pályázati anyagokat a zsűri értékeli és szakmai döntés alapján kiválasztják az Év ESD Koordinátorát.

Eredményhirdetés: az Év ESD Koordinátora díj 2019. április 5-én kerül átadásra az ElektroSub kiállítás keretén belül, melyre a Kiíró ingyenes belépést biztosít az összes pályázónak.

 Díjazás1

A pályázat során a végső kiválasztás során egy pályázó kapja meg az Év ESD Koordinátora díjat.

Az Év ESD Koordinátora következő díjazásban részesül:

 • egy évig viselheti az Év ESD Koordinátora kitüntető címet
 • a következő évben, mint díjazott részt vehet a következő pályázat zsűrijében
 • oklevél és díj
 • egyedileg a nyertesnek legyártott AIJGO ESD mérőműszer, melyet a napi munkája során is használhat
 • szakmai továbbképzés

A díjak átadása és az eredményhirdetés az ElectroSub kiállítás betét eseményeként kerül megtartásra.

[1] A Kiíró fenntartja a jogot a díjak módosítására vagy visszavonására, részletek későbbi pontosítására.


TOVÁBBI INFORMÁCIÓK ÉS FELTÉTELEK

A pályázaton való részvétel díjmentes. Érvényesen pályázhat az a pályázó, aki vállalkozik a pályázati kiírásban közzétett feladat elvégzésére, és a pályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek fogadja el. A pályázó a pályázat benyújtásával tudomásul veszi, hogy a pályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadja. Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.

A pályázó a pályázat benyújtásával szavatolja, hogy a beadott pályázati munka harmadik személy jogát nem sérti, valamint harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely a Kiíró a pályázati munkákra vonatkozó jogszerzését akadályozná, vagy bármilyen módon korlátozná. A pályázó a pályázat benyújtásával tudomásul veszi, hogy a pályázót terheli a teljes körű felelősség, amelyet a pályázó a jelen pályázati kiírás részét képező nyilatkozatban vállal. A pályázó vállalja, hogy a pályamunkák elkészítésénél jogdíjas elemeket nem használ.

A pályázó a pályázati dokumentáció benyújtásával elfogadja a pályázati kiírásban foglalt feltételeket, és aláveti magát a Kiíró és a zsűri döntésének. A Kiíró kizárhatja azt a pályázatot, amely a valóságnak nem megfelelő adatot tartalmaz, illetve nem felel meg a formai vagy tartalmi követelményeknek.

A pályázat egyoldalúan eredménytelenné nyilvánításának jogát a Kiíró fenntartja. A Kiíró felhatalmazza a zsűrit, hogy az általuk kialakított szempontrendszer alapján bírálják el és értékeljék a pályamunkákat, továbbá ítéljék oda a meghirdetett díjat. A zsűri fenntarthatja magának a jogot, hogy amennyiben nem találja megfelelőnek a beérkezett művek színvonalát, nem köteles a díjak kiosztására, továbbá, azokat a pályaműveket, amelyek megítélése szerint a formai vagy tartalmi követelményeknek nem teljesen felelnek meg – és ez a körülmény az értékelést nem teszi lehetővé – a pályázatból kizárja, valamint, hogy a pályaműveket más kategóriába sorolja, ha a pályázó által megválasztott kategóriát nem ítéli megfelelőnek.

A zsűri döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.


TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT

A Kiíró kötelezettséget vállal arra, hogy a beadott pályázati anyagokkal és a pályázat során bármilyen átadott dokumentummal kapcsolatos bármilyen információt megőriz. Üzleti titoknak minősül a cégek tulajdonát képező, birtokába kerülő minden, jogi oltalom alá eső (szabadalom, know-how, stb.) és jogi oltalom alá nem eső (pl.: a Cégek üzletmenetét, gazdálkodását érintő információ) szellemi alkotás, ötletek, valamint a Cégek üzletmenetére, üzleti kapcsolataira, a pályázat során és azon kívül tudomására jutott információk, gazdálkodásra vonatkozó adatok, illetve minden olyan adat és információ, amit a Cégek üzleti titoknak minősítenek, vagy jogosan annak tekinthetnek.


TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

Email: guti.sandor@destsa.hu
Web: http://www.esdaward.com/

D és Tsa. Bt.
H-2600 Vác, dr. Csányi László krt. 83.
Adószám: 15825500-2-41

 

SZAKMAI PARTNER:

GOD-MIN Mérnöki Kft., AIJ-GO Mérnöki Kft.

ELECTROSUB szervezőbizottság | + 36 30 321 4176 | info@electrosub.hu | www.electrosub.hu